AKROS

AKROS Blanco
30×90 12″x35″
Natural Rectified

 

AKROS Marfil
30×90 12″x35″
Natural Rectified

Rlv. AKROS Gris
30×90
 12″x35″
Natural Rectified

Rlv. AKROS Noce
30×90
 12″x35″
Natural Rectified

AKROS Gris
30×90
 12″x35″
Natural Rectified

AKROS Noce
30×90
 12″x35″
Natural Rectified

PAVIMENTOS RECOMENDADOS:

SOMA Blanco

SOMA Perla

SOMA Crema