KAIROS

KAIROS Blanco
120×120  48″x48″
Polished Rectified

KAIROS Blanco
60×120 24″x48″
Polished Rectified

KAIROS Blanco
90×90 35,4″x35,4″
Polished Rectified

KAIROS Blanco
60×60 24″x24″
Polished Rectified

KAIROS Blanco
30×60 12″x24″
Polished Rectified