OIKOS Blue
75×150 29,3”x59”
Polished Rectified

OIKOS Blue
60×120 24″x48″
Polished Rectified

OIKOS Blue
120×120 48″x48″
Polished Rectified

OIKOS Blue
60×60 24″x24″
Polished Rectified

OIKOS Blue
30×60 12″x24″
Polished Rectified

COLORES DISPONIBLES

Blue

Black

Gold